Texas Hold’em

Texas hold‘em – regler och en kort introduktion

Texas Hold’em är en enkel och spännande pokervariant som genom sin popularitet i stora turneringar världen över och i spel online har vuxit till att bli världens mest spelade form av poker. Det är en typ av poker som ger möjlighet till stora svängningar och många spektakulära bluffar. Texas Hold’em finns på samtliga pokersidor vi har listat.

Hur spelar man hold‘em?

Reglerna stipulerar att I hold’em som i så många andra pokerspel turas spelarna om att betala så kallade mörkar. En spelare är stora mörken och spelaren direkt till vänster om stora mörken är den lilla mörken. Den lilla mörken är allt som oftast hälften så stor som den stora. Dessa mörkar läggs i potten och är det som driver spelet. Om potten var tom från början skulle det inte finnas någon anledning att satsa några pengar om man inte hade bästa möjliga starthand(två ess). Efter en avslutad hand flyttar mörkarna en position till höger vilket gör att alla spelarna kring bordet turas om om att lägga mörkar.

Spelaren direkt till vänster om lilla mörken får den så kallade knappen. Detta innebär att denna spelare är sist att agera på alla satsningsrundor utom den första. Detta anses vara den mest fördelaktiga positionen för en spelare att inneha då man får se vad de andra spelarna tar sig för innan man själv behöver agera.

Given

Given inleds med att dealern delar två kort mörkt till alla spelare. Dessa två kort är de enda unika kort varje spelare får och kallas för hålkort. Spelaren direkt till höger om stora mörken tittar på sina två hålkort och bestämmer sig sedan för att antingen kasta sina kort och inte deltaga i handen, syna samma belopp som den stora mörken består av eller höja. En efter en ställs spelarna runt bordet för samma beslut tills alla spelare antingen har lagt sig eller synat beloppet som satsats. Om en spelare höjer och ingen annan spelare synar har spelaren som höjde vunnit handen och behöver inte visa sina kort.

Floppen

Efter detta läggs floppen ut på bordet. Floppen består av tre kort som är öppna och gemensamma för alla spelare. Spelaren på knappen eller den närmast till vänster om knappen som fortfarande är med i handen agerar först. Man kan antingen välja att inte lägga en satsning vilket brukar kallas för att “knacka” eller lägga en satsning. Efter en satsning läggs måste spelarna lägga sig, syna eller höja. När alla spelare synat eller alla utom senaste höjaren lagt sig är spelrundan över.

Turn

Nästa spelrunda kallas på engelska för “the turn” och består av att ett fjärde gemensamt kort läggs ut öppet på bordet och kvarvarande spelare satsar på samma sätt som tidigare. Förutsatt att det finns två eller fler spelare kvar i handen går man sedan vidare till den fjärde och sista satsningsrundan.

River

På den sista rundan som brukar kallas för “the river” läggs det femte och sista gemensamma kortet ut på bordet och spelarna satsar ännu en gång. Efter det ska de kvarvarande spelarna använda de sju tillgängliga korten, sin två hålkort och de fem gemensamma korten på bordet, för att bilda sin bästa möjliga pokerhand. I normala fall visar den spelare som senast gjorde en satsning eller höjning sina hålkort först. De andra spelarna vänder sedan upp sina händer i turordning från höger till vänster. Om man har en förlorande hand har man alternativet att inte visa sin hand utan ge den tillbaka till dealern mörkt.

Satsningsstrukturer i Texas Hold’em

Texas Hold ‘Em kan spelas med flera olika typer av satsningar, annars är det i stort sett samma regler. No limit är den typ av satsning som gjort Texas Hold ‘Em berömt och här finns det ett maxinköp för bordet men man kan när som helst välja att satsa hela sitt inköp. I pot limit får man aldrig satsa mer än vad som redan ligger i potten. Slutligen finns det limit där mängden man satsar samt hur många höjningar man får göra per satsningsrunda är förutbestämda.

Strategi

Det har skrivits mängder av böcker om strategi i Texas hold‘em och denna artikel räcker ej till för att ge en bra översikt av strategier i detta spännande spel. Överlag är rekommendationen för nybörjare att man ska spela tight men aggressivt. Med detta menas att man ska spela få händer och bara stoppa in pengar i potten när man har bra hålkort. När man väl spelar en hand ska man satsa och höja mycket och inte bara syna sina motståndare.